M 55M 56M 57

Seesütlev kääne

Seesütlev kääne on sisekohakäänete seas asukohakääne, mille abil väljendatakse olenevalt sõna leksikaalsest tähendusest:

a) asukohta, nt Me elame linnas;

b) toimumisaega, nt Tema sünnipäev on märtsis;

c) seisundit, nt Jüri on sügavas depressioonis.

Peale selle võib seesütlevat kasutada märkimaks:

d) omadust või tegevussfääri, mille poolest keegi või miski silma paistab, nt Korralikkuses ületab ta teisi tublisti, aga arukuses kipub teistele alla jääma.

Lisaks esineb seesütlev kindlate verbide rektsioonilise laiendi käändena:

e) ilma selge tähenduseta, nt Ma kahtlen teie siiruses. Mari oli oma võidus veendunud;

f) paaris kivinenud väljendis, nt Kõik läheb vanas vaimus edasi.

Seesütleva käände tunnus on s.