M 53M 54M 55

Sisseütlev kääne

Sisseütlev kääne on sisekohakäänete seas sihikääne, mille abil väljendatakse olenevalt sõna leksikaalsest tähendusest:

a) sihtkohta, nt Ema sõitis linna;

b) sihtaega, nt Kõik kordus aastast aastasse. Töö lõpetamine jääb maikuusse;

c) sihtseisundit (seisundit, millesse siirdutakse), nt Mees vajus mõttesse.

Kindlate verbide rektsioonilise laiendina võib sisseütlev vormistada ka:

d) isikut, eset või nähtust, kellele või millele tegevus on suunatud, nt Kuidas sa minu ettepanekusse suhtud. Jüri on Marisse armunud;

e) harva ka põhjust, nt Isa suri vähki.

Sisseütleva käände tunnuseks võib kõikidel sõnadel olla sse.