M 50M 51M 52

Nimetav kääne

Nimetav on abstraktne kääne, mille põhifunktsiooniks on vormistada

a) täisalust, nt Lind istub pesal.

Samuti vormistab nimetav alusele lähedasi lauseliikmeid:

b) absoluuttarindi tegevussubjekti, nt Lind istub pesal, tiivad sorgus;

c) ütet, nt Võta end kokku, Juku;

d) alusega ühilduvat öeldistäidet, nt Ilm on ilus.

Kindlatel tingimustel (vt lähemalt SÜ 40SÃ_ 43) vormistab ta:

e) täissihitist, nt Praht visati lõkkesse;

f) täissihitise sarnast aja- või kvantumimäärust, nt Ootasin kolm päeva. Suusatasin viis kilomeetrit.

Lisaks vormistab nimetav:

g) eeslisandit, nt Küsige seda härra Tammelt;

h) liitsõna täiendosa, nt kuldkell, sukkpüksid.

Nimetaval käändel puudub tunnus.