M 41M 42M 43

Lõpuvaheldusmallid

Lõpuvaheldusmall iseloomustab seda, missugust lõpuvahelduslikku tüvekuju (lähtetüve, muutetüve või lühenenud muutetüve) sõna ühes või teises muutevormis kasutatakse.

Lõpuvaheldusmall iseloomustab tüvede esinemist põhivormides. Ülejäänud vormide tüvekasutus on tuletatav põhivormide alusel (vt M 111, M 112).