M 3M 3aM 4

Tegusõnad on suhteliselt kindlapiiriline sõnaliik. Ühelgi tegusõnade hulka kuuluval sõnal tervikuna ei ole teiste sõnaliikide tunnuseid. Kuid osa tegusõna vorme, nimelt käändelised vormid, on kõigi tegusõnade korral sõnaliigiliselt ambivalentsed (vt M 72, M 73). Oleviku kesksõna kuulubki pigem omadussõnade hulka ja seda käsitletakse verbivormina peamiselt vaid traditsiooni tõttu.