M 38M 39M 40

Lõpumuutus

Ehkki lõpumuutus ei ole nii süsteemne nähtus nagu astmemuutus, võib siingi eristada kolme põhilist liiki: lisandumine, asendumine ja kadu.

Lisandumine on lõpumuutus, mille korral muutetüve moodustamiseks tuleb lähtetüvele lisada üks või kaks foneemi, nt `siil siili, termos termose, `laul/ma laula/b, tore toreda.

Asendumine on lõpumuutus, mille korral muutetüve moodustamiseks tuleb lähtetüve viimane foneem (või kaks viimast foneemi) asendada ühe kuni kolme teistsuguse foneemiga, nt lumi lume, mari marja, kollane kollase, kolmas kolmanda, või vahetavad kaks viimast foneemi kohad, nt `suhkur `suhkru, `võimle/ma võimel/da.

Kadu on lõpumuutus, mille korral muutetüve moodustamiseks tuleb lähtetüve lõpust üks foneem ära võtta, nt naljakas naljaka, kõnele/ma kõnel/da.

Käänd- ja pöördsõnade korral on konkreetsed lõpumuutused erinevad.