M 36M 37M 38

Missugused sõnad on lõpuvahelduslikud

Selleks, et otsustada, kas sõna on lõpuvahelduslik või mitte, tuleb võrrelda sõna kriitilisi põhivorme.

Käändsõnade lõpuvahelduslikkuse määramiseks piisab, kui võrdleme ainsuse nimetavat ja omastavat, nt `siil : siili, tore : toreda, inimene : inimese. Lühenenud muutetüve olemasolu selgub siis, kui võrdleme ka ainsuse osastavat käänet, nt inimene : inimese : inimes/t.

Osastavat käänet tasub appi võtta ka nõrgeneva astmemuutusega laadivahelduslike käändsõnade lõpuvahelduslikkuse selgitamisel. Neil sõ­nadel on omastav kääne nõrgas astmes, ja kui nõrgas astmes on toimunud sulghääliku või s-i kadu, võib sellega kaasneda vokaaliteisendusi, mis ei kuulu lõpuvahelduse alla (vt M 29). Näiteks tegu : `teo : tegu on lõpuvahelduseta sõna, aga mägi : `mäe : mäge on lõpuvahelduslik.

Käändsõnad on alati lõpuvahelduslikud, kui nende algvorm lõpeb konsonandiga, ükskõik, kas see konsonant kuulub liitesse või mitte, nt `park : pargi, kanal : kanali, naljakas : naljaka. Vokaaliga lõppevad sõnad on tavaliselt ilma lõpuvahelduseta, nt `maa : `maa, ema : ema, roosa : roosa, `aasta : `aasta, õpetaja : õpetaja. Vokaaliga lõppevad sõnad on lõpuvahelduslikud siis, kui see vokaal kuulub tuletusliitesse ne või ke, nt inimene : inimese, tilluke : tillukese. Ka muude vokaallõpuliste sõnade hulgas leidub suletud lõpuvahelduslikke muuttüüpe, nt `sai : saia, tuli : tule, ahi : ahju, tore : toreda, seeme : `seemne.

Käändsõnadest on lõpuvahelduslikud:

konsonantlõpulised sõnad alati

/ne, ke/-sõnad alati

/V/-sõnadest nimi-, tuli-, kole-, habe-, sai-,

lagi-, käsi-, nali-, pääse-tüüp