M 30M 31M 32

Käändsõna astmevaheldusmallid

Käändsõna vormimoodustuses võib suurem osa vorme olla kas tugevas või nõrgas astmes, v.a mitmuse osastav ja i-mitmuse vormid, mis on alati tugevas astmes. Põhivormides kasutatavate astmete kombinatsioone on kokku 10 (T = tugevaastmeline tüvi, N = nõrgaastmeline tüvi, ? = määramata astmega tüvi).

MALLI NR.

AINS NIM

AINS OM

AINS OS

MITM OM

MITM OS

SÕNADE ARV

NÄIDE

1.

T

N

T

T

T

6570

`siil

2.

T

N

T

T~N

T

1280

õnne`lik

3.

T

N

N

N

T

32

`uus

4.

?

N

T

T

T

68

nali

5.

?

N

T~N

T

T

4

rehi

6.

N

T

N

N

T

590

mõte

7.

N

T

N

T

T

100

pääse

8.

N

T

N~T

T

T

15

armas

9.

N

T

N

N~T

T

2

kallis

10.

N

T

T

T

T

8

manner

Käändsõna astmevaheldusmallid jagunevad kahte suurde rühma, iseloomustades vastavalt nõrgenevat astmevaheldust (mallid 1–5) ja tugevnevat astmevaheldust (mallid 6–10).