M 29M 30M 31

Astmevaheldusmallid

Astmevaheldusmall iseloomustab seda, missuguses astmes tüvekuju sõna ühes või teises muutevormis kasutatakse, olenemata sõna astmemuutuse fonoloogilisest liigist.

Astmevaheldusmallide erinevused tulevad ilmsiks sõnade põhivormide võrdlemisel. Ülejäänud vormide aste on tuletatav põhivormide alusel (vt M 111, M 112).