M 26M 27M 28

Vältemuutus on niisugune astmemuutus, mille korral muutub ainult sõna välde. Nõrgeneva vältemuutuse korral asendub kolmas välde teisega (`laev : laeva, `hõõru/ma : hõõru/n), tugevneva vältemuutuse korral asendub teine välde kolmandaga (arve : `arve). Vältemuutuse korral tüve sisehäälikute fonoloogline pikkus ei teisene, ehkki häälduses mõne sisehääliku pikkus muutub (vrd `kulm : kulmu : `kulmu, `laul : laulu : `laulu) ning kirjapildis võib sulghäälik esineda vältemuutusliku sõna nõrgaastmelises tüvevariandis ühe, tugevaastmelises tüvevariandis kahe tähega märgitult (vrd `hakka/ma : haka/ta, `kapp : kapi).

nõrgenev vältemuutus: III → II

tugevnev vältemuutus: II → III

Vältemuutuslikke sõnu on ligi 9000 (neist umbes 350 käändsõna allub tugevnevale vältemuutusele).