M 189M 190M 191

mõtlema-tüüpi kuuluvad `mõtle/ma, `ütle/ma, mis käituvad analoogiliselt vestlema-tüübiga, kuid nõrgaastmelistes vormides on neil sõnadel paralleelselt võimalik kasutada välte- ja laadimuutuslikku tüve: mõtel/da ~ `mõel/da, mõtel/dakse ~ `mõel/dakse, ütel/da ~ `öel/da, ütel/dakse ~ `öel/dakse.