M 186M 187M 188

IV pöördkond: avatud tüübid hüppama, vestlema, suletud tüüp mõtlema.

`hüppa/ma hüpa/ta

`hüppa/b

hüpa/takse

`vestle/ma vestel/da

`vestle/b

vestel/dakse

`mõtle/ma mõtel/da ~ `mõel/da

`mõtle/b

mõtel/dakse ~ `mõel/dakse

IV pöördkonna sõnad (ÕS 67.−69. tüüp) on astmevahelduslikud, kuid astmevaheldusmall on III pöörkonnast erinev: da-tegevusnimi on nõrgas astmes, kindla kõneviisi olevik tugevas astmes ja umbisikulise tegumoe vorm nõrgas astmes. hüppama-tüüp on ilma lõpuvahelduseta, vestlema-tüüp lõpuvahelduslik. Lõpuvaheldusest tingituna on ka formatiivide valik eri tüüpides erinev.