M 183M 184M 185

käskima-tüüpi kuuluvad `kisku/ma, `käski/ma, `usku/ma. Need sõ­nad muutuvad sarnaselt avatud `õppi/ma-tüübile, kuid umbisikulise tegumoe vormi tõttu tuleb neid pidada lõpuvahelduslikeks. Nimelt on neil sõnadel umbisikulise tegumoe vorm moodustatav kas paralleelvõimalusena või ainuvõimalikult konsonantlõpulise tüvekuju põhjal: `kisu/takse ~ `kis/takse, `käs/takse, usu/takse ~ `us/takse.