M 181M 182M 183

lugema-tüüpi (ÕS 57. tüüp) kuulub ligi 20 /2 I V/-sõna, mille esimese ja teise silbi piiril on lühike klusiil, nagu püga/ma, sada/ma, põde/ma, ladu/ma, kudu/ma. Need sõnad käituvad analoogiliselt avatud õppima-tüübiga (erandlik on ainult algvorm ise). Sõnad alluvad laadimuutusele.