M 172M 173M 174

Erandid. Sõnal aja/ma on erandlik ainult umbisikulise tegumoe moodustamine: `ae/takse → `ae/ti, `ae/tud jne.

Sõna `julge/ma võib umbisikulise tegumoe vormides paralleelselt kasutada laadimuutusele allunud tüvekuju: `julge/takse ~ jule/takse → `julge/ti ~ jule/ti, `julge/tud ~ jule/tud. Need laadimuutuslikud vormid on argikeelsed.