M 168M 169M 170

kõnelema-tüüpi (ÕS 53. tüüp) kuulub üle 40 /(e)le/-liitelise sõna, mille algvorm on kolmesilbiline, nagu rabele/ma, sõnele/ma, purele/ma. Sõnad on lõpuvahelduslikud ja alluvad lõpumuutusele e → 0. Konsonantlõpulist muutetüve kasutatakse paralleelvõimalusena da-tegevusnimes, nud-kesksõnas ja umbisikulises tegumoes; viimases kaasneb muutetüve kasutamisega formatiiv dakse: kõnele/da ~ kõnel/da, kõnele/nud ~ kõnel/nud, kõnele/takse ~ kõnel/dakse, kõnele/ti ~ kõnel/di jne.