M 166M 167M 168

elama-tüüpi (ÕS 50.–52. tüüp) kuulub üle 4800 pöördsõna. Need on kas a) /2 I~II V/-sõnad, nagu sula/ma, luba/ma, kire/ma, sebi/ma, räsi/ma, kulu/ma, sibli/ma; b) /3jj/-sõnad (v.a le-liitelised), nagu pummelda/ma, rehkenda/ma, suigata/ma, sarnane/ma, vennastu/ma; või c) kahesilbilise kolmandavältelise algvormiga pöördsõnad, mis on /ta, da, lda, sta, nda, ne, u-refl/-liitelised, nagu `toeta/ma, `hoolda/ma, `veelda/ma, `heasta/ma, `soenda/ma, `soene/ma, `muutu/ma, vari`eeru/ma. Kõik need sõnad kasutavad nii da-tegevusnimes kui umbisikulises tegumoes ainult üht vormi (ela/da, ela/takse).