M 163M 164M 165

treima-tüüpi (ÕSis arvatud 50. tüübi alla) kuuluvad ilma välteteisenduseta /1 V/-sõnad: `trei/ma, `kae/ma, `täi/ma. Nende sõnade vormimoodustus kattub II pöördkonna elama-tüübiga: da-tegevusnime formatiiviks on neil da, umbisikulise tegumoe olevikuvormis takse.