M 157M 158M 159

Erandid. VII käändkonna erandsõnadeks on tugevneva astmevaheldusega sõnad, mille vormistik ei kattu kuue põhitüübi vormidega.

Liitsõna `kolmainus kuulub astmevahelduse poolest manner-tüübi juurde, kuid ta võib kasutada kahesugust lõpumuutust: (`kolm)ainus : (`kolm)`ainu ~ (`kolm)`ainsa : (`kolm)`ainu/t ~ (`kolm)`ainsa/t : (`kolm)`ainu/te ~ (`kolm)`ainsa/te : (`kolm)`ainu/id ~ (`kolm)-`ainsa/id. Muutmine ainus : `ainu on sealjuures arhailise värvinguga.

Sõnad kallis ja kaunis on ratas-tüübi erandsõnad, millel mitmuse omastavas on võimalik tugevaastmelisel muutetüvel põhinev paralleelvorm: kallis : `kalli : kallis/t : `kalli/te ~ kallis/te : `kalle/id.

Sõna kohus kasutab ainsuse osastavas täiesti erandlikult (nõrga-astmelist) muutetüve, mitmuse omastav põhineb tugevaastmelisel muutetüvel: kohus : `kohtu : kohu/t : `kohtu/te : `kohtu/id.

VII käändkonna alla kuulub ka ainus tugevneva astmemuutusega /1 V/-sõna `loe. Kuna sel sõnal mitmuse vormistik puudub, pole tema täpsem tüüp määratav. Ainsuslikud põhivormid on: `loe : `loode : `loe/t.