M 153M 154M 155

küünal-tüüpi (ÕS 37. ja 38. tüüp) kuulub umbes 40 /2 II C/-sõna, mis lõpevad helilise konsonandiga (l, n, r), nagu kukal, peenar, katel, süstal, aken, pipar, tatar, tütar, pöial. Tüvi on lõpuvahelduslik nagu kõigil konsonantlõpulistel sõnadel. Mitmuse omastav moodustatakse nõrgaastmelise lähtetüve põhjal formatiiviga de: küünal/de.

Enamik sõnu allub tugevnevale vältemuutusele: kukal : `kukla, peenar : `peenra; üks sõna allub tugevnevale pikkusmuutusele: pundar : `puntra; 9 sõna allub tugevnevale laadimuutusele, nt sammal : `sambla. Lõpumuutuse liigiks on VC → CV, lõpumuutuses osalevateks vokaalideks on e ja a, nt tungal : `tungla, kannel : `kandle, aken : `akna, tütar : `tütre.