M 144M 145M 146

lagi-tüüpi (ÕS 17. tüüp) kuulub 8 /2 I i/-sõna, mille esimese ja teise silbi piiril on lühike klusiil: lagi, regi, tugi, jõgi, nõgi, mägi, vägi, tõbi. Vormimoodustus kattub pada-tüübiga, kuid laadivaheldusele lisaks on need sõnad ka lõpuvahelduslikud, alludes lõpumuutusele i → e. Vormitüveline mitmuse osastav puudub; sõnuti esineb vormitüveline lühike sisseütlev: `lae/sse ~ `lakke, `ree/sse ~ `rekke, `jõe/sse : `jõkke, `mäe/sse ~ `mäkke, tõve/sse : `tõppe.