M 141M 142M 143

sai-tüüpi (ÕS 23. tüüp) kuulub ligi 20 /1 V/-sõna, mille vormistik kattub avatud siil-tüüpi sõnade vormistikuga. Suletud tüüpi kuuluvad need sõnad ainult oma algvormi ehituse tõttu, kuivõrd /1 V/-sõnad peaksid avatud tüübina kuuluma koi-tüüpi (vt M 117).

sai-tüüpi sõnad alluvad enamikus lõpumuutusele 0 → a, nagu `sai : saia, `lai : laia, `sau : saua, harvem lõpumuutusele 0 → e, nagu `õu : õue, `põu : põe, `sau : saue. Kahe sõna lõpumuutus on täiesti erandlik: `soe : sooja, `roe : rooja. u-lõpulistel sõnadel puudub fonoloogilise piirangu tõttu mitmusetüveline mitmuse osastav, nt `äi : `äia/sid, `põu : `põue/sid.