M 136M 137M 138

juus-tüüpi (ÕSis arvatud 13. tüübi alla) kuuluvad üksikud vanad omasõnad, mis kasutavad lõpumuutust s → kse: `juus, omas, vennas, `ões, `nõos. Mitmuse osastava käände formatiiv on neil id: `juus : `juukse/id.