M 133M 134M 135

soolane-tüübis on mitmuse osastavas formatiiviks id, lühike ainsuse sisseütlev puudub.

soolane-tüüpi kuuluvad sõnad, mille muutetüvi on struktuuriga /2 III/ või /3 I~II/. Niisugusele tingimusele vastavad: a) /(V)ne/-sõnad, mille algvormi kujuks on /2 III/, nagu `maine, `töine; b) /(V)ne/-sõnad, mille algvormi kujuks on /3 I~II/, nagu higine, soolane, näljane; c) /(V)s/-sõnad, mille algvorm on ühesilbiline, nagu `teos, `veos; d) /(V)s/-sõnad, mille algvormi kujuks on /2 I~II/, nagu jänes, otsus.