M 131M 132M 133

Erandid. IV käändkonna erandsõna süda käitub habe-tüübi analoogial, kuid ainsuse osastav ei kasuta siin mitte lähtetüve, vaid lühenenud muutetüve: süda : südame : südan/t : südame/te : südame/id (teisendus m → n formatiivi t ees on tingitud foneetilisest assimilatsioonist).

Umbes 20 /2 I C/-sõna vormistik vastab nõrgeneva astmemuutusega sõnade vormistikule, ehkki algvormi aste on määramatu (vt M 143). Umbes 40 /2 II C/-sõna allub tugevnevale astmemuutusele (vt M 154).