M 130M 131M 132

magas-tüübi (ÕS 8. ja 9. tüübi (V)s-lõpulised sõnad) moodustavad paarkümmend /(V)s/-lõpulist sõna, mille vormimoodustus langeb kokku avatud redel-tüübiga ning mis moodustavad eraldi tüübi ainult oma algvormi ehituse tõttu (vrd /(V)s/-sõnadele iseloomulike tüüpidega M 133, M 134, M 135, M 136, M 137, M 155, M 156). Lõpumuutuse liik võib neil sõnadel olla erinev, vrd magas : magasi, paras : paraja, `kuulus : `kuulsa, `valmis : `valmi.