M 127M 128M 129

kole-tüüpi (ÕSis arvatud 8. tüübi alla) kuulub umbes 90 /2 I e/-omadussõna, mis alluvad kõik suletud lõpumuutuse liigile 0 → da, nt hale, tore, sale. Formatiivide valik ning lõpuvaheldusmall kattub avatud aasta-tüübiga.