M 124M 125M 126

IV käändkond: avatud tüübid aasta, redel–kringel; suletud tüübid kole, habe, õel, magas.

`aasta

`aasta `aasta/te

`aasta/t `aasta/id

`aasta/sse

redel `kringel

redeli redeli/te `kringli `kringli/te

redeli/t redele/id `kringli/t `kringle/id

redeli/sse `kringli/sse

kole

koleda koleda/te

koleda/t koleda/id

koleda/sse

habe

habeme habeme/te

habe/t habeme/id

habeme/sse

`õel

`õela `õela/te

`õela/t `õela/id

`õela/sse

magas

magasi magasi/te

magasi/t magase/id

magasi/sse

IV käändkonna sõnadel (ÕS 8.−11. tüüp) on tüvi ilma astmevahelduseta; aasta-tüübis puudub ka lõpuvaheldus, teised tüübid on lõpuvahelduslikud. Ainsuse osastavas on formatiiviks t, mitmuse omastavas te, mitmuse osastavas id. Kui mitmuse osastava formatiiv liitub i-lõpulisele tüvekujule, toimub tüve lõpus vokaaliteisendus i → e, nt `voodi + id → `voode/id, redeli + id → redele/id, `kringli + id → `kringle/id. Ainsuse lühike sisseütlev formatiiviga 0 esineb üksikutest sõnadest.