M 123M 124M 125

III käändkond: avatud tüüp ratsu.

ratsu

ratsu ratsu/de

ratsu/t ratsu/sid

ratsu/sse

ratsu-tüüpi (ÕS 7. tüüp) kuulub umbes 800 sõna. Need on a) /2 I e/-nimisõnad, nagu kõne, male, klade, b) /2 II V/-sõnad, nagu auto, põssa, kiisu, aku, roosa, vurle, ja c) /(V)nna/-sõnad, nagu lauljanna, primadonna, vürstinna.

Erandid. III käändkonna kriitilisteks sõnadeks on kahju, rubla, vedru, mis on II ja III käändkonna segavormistusega, st nende sõnade ainsuse osastavas on lubatud nii formatiiv 0 kui formatiiv t: (seda) kahju ~ kahju/t, (seda) rubla ~ rubla/t, (seda) vedru ~ vedru/t.

Umbes 120 lõpuvahelduslikku /2 I e/-sõna kuulub IV käändkonda (vt M 128, 129). Umbes 480 /2 I~II e/-sõna allub tugevnevale astmemuutusele ja kuulub VII käändkonda (vt M 152, 153).