M 121M 122M 123

tuli-tüüpi (ÕS 5. tüüp) kuuluvad sõnad tuli, lumi, uni, meri, veri, kusi. Need sõnad alluvad samuti lõpumuutusele i → e, kuid erinevalt nimi-tüübist moodustatakse nende ainsuse osastav kääne lühenenud muutetüve ning formatiivi d abil: tuli : tule : `tul/d : tule/de : tule/sid.

NB! tuli-tüübi sõnade ainsuse osastava käände kolmas välde ei viita astmevaheldusele, vaid on tingitud lihtsalt vormi lühenemisest ühesilbiliseks.

Sõnas kusi muutub ainsuse osastava formatiiv d foneetilise assimilatsiooni tõttu t-ks: `kus/t.

Sõnas lumi muutub tüve m ainsuse osastava formatiivi d ees foneetilise assimilatsiooni tõttu n-iks: `lun/d.

Kõigil tuli-tüüpi sõnadel, v.a kusi, on olemas vormitüveline lühike sisseütlev: `tulle, `lumme, `unne, `merre, `verre.