M 120M 121M 122

nimi-tüüpi (ÕS 4. tüüp) kuulub kaheksa lõpumuutusele i → e alluvat sõna: nimi, lõhi, hani, suvi, süli, tüvi, lovi, lävi (vt ka M 123). Nende ainus erinevus avatud ema-tüübist ongi nende lõpuvahelduslikkus: nimi : nime : nime : nime/de : nime/sid. Kolmest sõnast kasutatakse vormitüvelist lühikest sisseütlevat: nimi : `nimme, süli : `sülle, tüvi : `tüvve.