M 117M 118M 119

II käändkond: avatud tüübid ema–pesa, seminar; suletud tüübid nimi, tuli.

ema pesa

ema ema/de pesa pesa/de

ema ema/sid pesa pesa/sid ~ pesi

ema/sse pesa/sse

~ `pessa

seminar

seminari seminari/de

seminari seminare (~ seminari/sid)

seminari/sse

~ seminari

nimi

nime nime/de

nime nime/sid

nime/sse

~ `nimme

tuli

tule tule/de

`tul/d tule/sid

tule/sse

~ `tulle

II käändkonna sõnadel (ÕS 3.−6. tüüp) on tüvi ilma astmevahelduseta, ema–pesa-tüübis ka lõpuvahelduseta. Ainsuse osastava formatiiviks on 0, mitmuse omastavas de. Avatud tüübid erinevad teineteisest tüve lõpuvahelduslikkuse poolest ning mitmuse osastava võimaliku paralleelvormi poolest. Lühike sisseütlev esineb seminar-tüübis regulaarselt, teistes tüüpides üksiksõnadest.