M 107M 108M 109

Formatiivivariandid

Formatiivid, mis sisaldavad erinevate morfeemivariantidena väljen-duvaid tunnuseid, varieeruvad järelikult ka ise. Järgnevates tabelites on toodud käänd- ja pöördsõnade võimalikud formatiivivariandid (VT = vormitüvi).