M 106M 107M 108

Võrdlussõna paradigma

Võrdlussõna võrdlusastmed on ühtlasi võrdlussõna paradigma liikmeteks. Seega on võrdlussõna paradigmas kolm liiget. Võrdlussõna paradigma on täisparadigma, sest ta sisaldab ülivõrde näol liitvormi. Nt sõna suur paradigma on järgmine:

Algvõrre suur

Keskvõrre suurem

Ülivõrre kõige suurem ~ suurim