M 105M 106M 107

Pöördsõna paradigma

Pöördsõna paradigma on palju keerukama koosseisuga kui käänd-sõna paradigma, sest pöördsõnal on rohkem kategooriaid ning nende võime omavahel kombineeruda on erinev. Pöördsõna paradigma koosseisu teeb keerukaks seegi, et pöördsõna vormide hulka arvatakse infiniitsed vormid, mis ei pruugi pöördsõna kategooriatega seostuda, ning liitvormid.

Pöördsõna paradigma võib olla täis- või põhiparadigma. Täisparadigmaks nimetatakse paradigmat, mis sisaldab kõiki pöördsõna vorme, st nii liht- kui liitvorme. Sõna morfoloogia kirjeldamisel pole liitvormide arvestamine enamasti vajalik, sest liitvormid moodustatakse lihtvormide alusel kõikidest sõnadest ühtemoodi. Seetõttu esitatakse pöördsõnade morfoloogia kirjelduses tavaliselt niisugune paradigma, mis sisaldab ainult lihtvorme – põhiparadigma. Pöördsõna paradigma keerukuse tõttu pole selle esitamine ühe tabelina võimalik. Enamasti jaotatakse pöördsõna paradigma allparadigmadeks kõneviiside kaupa, sest kõneviisiti on erinevused muutevormides kõige ülevaatlikumad. Kategooriate kaupa korrastatud paradigma lõpus esitatakse loendina infiniitsed vormid.

Lk 291–294 on toodud sõna ela/ma täisparadigma kõneviiside kaupa.

Kindla kõneviisi paradigma

TEGUMOOD

PÖÖRE

KÕNELIIK

AEG

JAATAV

EITAV

Ains1

elan

Ains2

elad

Is

Ains3

elab

ei ela

Olevik

Mitm1

elame

Mitm2

elate

Mitm3

elavad

Umbis

elatakse

ei elata

Ains1

elasin

Ains2

elasid

Is

Ains3

elas

ei elanud

Liht-

Mitm1

elasime

minevik

Mitm2

elasite

Mitm3

elasid

Umbis

elati

ei elatud

Ains1

olen elanud

Ains2

oled elanud

Is

Ains3

on elanud

ei ole elanud

Täis-

Mitm1

oleme elanud

~ pole elanud

minevik

Mitm2

olete elanud

Mitm3

on elanud

Umbis

on elatud

ei ole elatud

~ pole elatud

Ains1

olin elanud

Ains2

olid elanud

Is

Ains3

oli elanud

ei olnud elanud

Enne-

Mitm1

olime elanud

~ polnud elanud

minevik

Mitm2

olite elanud

Mitm3

olid elanud

Umbis

oli elatud

ei olnud elatud

~ polnud elatud

Tingiva kõneviisi paradigma

TEGUMOOD

PÖÖRE

KÕNELIIK

AEG

JAATAV

EITAV

Ains1

elaks(in)

Ains2

elaks(id)

Is

Ains3

elaks

ei elaks

Olevik

Mitm1

elaks(ime)

Mitm2

elaks(ite)

Mitm3

elaks(id)

Umbis

elataks

ei elataks

Ains1

oleks(in) elanud

~ elanuks(in)

Ains2

oleks(id) elanud

~ elanuks(id)

Is

Ains3

oleks elanud

ei oleks elanud

Üld-

~ elanuks

~ poleks elanud

minevik

Mitm1

oleks(ime) elanud

~ ei elanuks

~ elanuks(ime)

Mitm2

oleks(ite) elanud

~ elanuks(ite)

Mitm3

oleks(id) elanud

~ elanuks(id)

Umbis

oleks elatud

ei oleks elatud

~ poleks elatud

Käskiva kõneviisi paradigma

PÖÖRE

KÕNELIIK

JAATAV

EITAV

Ains2

ela

ära ela

Ains3

elagu

ärgu elagu

Mitm1

elagem

ärgem elagem ~ ärme ela(me)

Mitm2

elage

ärge elage

Mitm3

elagu

ärgu elagu

Kaudse kõneviisi paradigma

TEGUMOOD

KÕNELIIK

AEG

JAATAV

EITAV

Isikuline

elavat

ei elavat

Olevik

Umbisikuline

elatavat

ei elatavat

Isikuline

olevat elanud

ei olevat elanud

~ elanuvat

~ polevat elanud

~ ei elanuvat

Üld-

Umbisikuline

olevat elatud

ei olevat elatud

minevik

~ polevat elatud

Möönva kõneviisi paradigma

TEGUMOOD

KÕNELIIK

AEG

JAATAV

EITAV

Isikuline

elagu

ärgu elagu

Olevik

Umbisikuline

elatagu

ärgu elatagu

Isikuline

olgu elanud

ärgu olgu elanud

Üld-

Umbisikuline

olgu elatud

ärgu olgu elatud

minevik

Infiniitsed vormid

Tegevusnimed:

DA-TEGEVUSNIMI IS TGM UMBIS TGM

Olevik elada –

Minevik olla elanud olla elatud

VAT-TEGEVUSNIMI

Olevik elavat tehtavat

Minevik olevat elanud olevat tehtud

~ elanuvat

MA-TEGEVUSNIME VORMID

ma-vorm elama elatama

mas-vorm elamas

mast-vorm elamast

maks-vorm elamaks

mata-vorm elamata

Kesksõnad Olevik elav elatav

Minevik elanud elatud

des-vorm Olevik elades

Minevik olles elanud olles jäetud