M 104M 105M 106

Käändsõna paradigma

Eesti keele käändsõna paradigmas on kahe arvu ja 14 käände kombinatsioonina 28 liiget. Nt sõna kala paradigma on järgmine:

KÄÄNE ARV

AINSUS MITMUS

Nimetav kala kalad

Omastav kala kalade

Osastav kala kalasid ~ kalu

Sisseütlev kalasse kaladesse

Seesütlev kalas kalades

Seestütlev kalast kaladest

Alaleütlev kalale kaladele

Alalütlev kalal kaladel

Alaltütlev kalalt kaladelt

Saav kalaks kaladeks

Rajav kalani kaladeni

Olev kalana kaladena

Ilmaütlev kalata kaladeta

Kaasaütlev kalaga kaladega

Vajaduse korral võib kindlast kategooriast lähtudes rääkida ka allparadigmadest. Näiteks käändsõnal võib arvukategooriast lähtudes eristada ainsuse paradigmat ja mitmuse paradigmat (kummaski 14 liiget).