M 9M 10M 11

Abimäärsõnad

Abimäärsõnad on muutumatud sõnad, mis kuuluvad lauses tegusõna juurde, andes sellele mingi uue tähendusvarjundi või konkretiseerides tegusõna tähendust, nt läbi (elama), vastu (võtma), kallale (kippuma), tagasi (tõmbuma), ära (sõitma), ümber (aelema), valmis (saama), laiali (valguma), läbi (paistma), sisse (elama). Abimäärsõnad on tähenduselt lähedased tuletusliidetele: nad moodustavad koos tegusõnaga uue tähendusliku terviku.

Nagu määrsõnad, võivad ka abimäärsõnad seonduda üksikute käändekategooria liikmetega, moodustades analoogilisi kohakäänetes muutuvaid sarju, nt kokku (saama, langema) : koos (eksisteerima) : koost (lagunema); kõrvale (jääma) : kõrval (seisma) : kõrvalt (vaatama).