Käsiraamatus kasutatud lühendid ja märgid

aaasta
Amäärus e adverbiaal
Adjadjektiiv e omadussõna
AdjP(ingl adjective phrase) omadussõnafraas
Advadverb e määrsõna
AdvP(ingl adverb phrase) määrsõnafraas
ainsainsus
alaleütlalaleütlev
alaltütlalaltütlev
alalütlalalütlev
araraabia keel(es)
Ckonsonant
e ehk
eeeesti keel(es)
e.m.aenne meie ajaarvamist
hbrheebrea keel(es)
hisphispaania keel(es)
hrlharilikult
ilmaütlilmaütlev
inglinglise keel(es)
is (tgm)isikuline tegumood
ititaalia keel(es)
jmja muud
jmsja muud seesugust, ja muud sellised
jmtja mõned teised
jneja nii edasi
jpmja palju muud
jptja paljud teised
jtja teised
k.akaasa arvatud
kaasaütlkaasaütlev
keskskesksõna
kkkäändkond
krkreeka keel(es)
kvkõneviis
ldladina keel(es)
lihtminlihtminevik
lklehekülg
lühlühike; lühemalt
lüh sisse(ütl)lühike sisseütlev
m.a.jmeie ajaarvamise järgi
mitmmitmus
mntmaantee
Nnimisõna
NB!(ld nota bene!) pane tähele!
nimnimetav
NP(ingl noun phrase) nimisõnafraas
nrnumber
ntnäiteks
Osihitis e objekt
ololevik
om omastav
ososastav
ppööre; punkt; poeg
Pöeldistäide e predikatiiv
pkpöördkond
pmspeamiselt
PP(ingl pre- and postpositional phrase) kaassõnafraas
prprantsuse keel(es)
QP(ingl quantifier phrase) hulga(sõna)fraas
Salus e subjekt
sajsajand
seestütlseestütlev
seesütlseesütlev
shsealhulgas
sisseütlsisseütl
skssaksa keel(es)
sm soome keel(es)
s.osee on
st see tähendab
ttänav; tütar
tgmtegumood
tgntegevusnimi
trtrükk
täismintäisminevik
uumbes
ukrukraina keel(es)
umbis (tgm)umbisikuline tegumood
ungungari keel(es)
vvälde
Vverb; vokaal
v.avälja arvatud
vmvõi muu
vnvene keel(es)
VP(ingl verb phrase) verbifraas
vrd võrdle
vtvaata
``kalla, `mitme, õnne`lik
graavis pearõhulise või muu morfoloogiliselt olulise silbi ees näitab, et sõna on III vältes
'pal'k, lot't, kas't
püstkriips kaashääliku järel näitab, et see on palataliseeritud
· ja :fantaa·sia, lau·lja:nna
üks punkt täishääliku järel näitab pearõhku, kaks punkti kaasrõhku
**kummagisse
lubamatu vorm või tarind
??`kunst`nikku/sid
normingu järgi lubatud, kuid vähe tarvitatav vorm
?määramata astmega tüvi
Ttugevaastmeline tüvi
Nnõrgaastmeline tüvi
Llähtetüvi
Mmuutetüvi
M'lühenenud muutetüvi