L 42L 43L 44

Nagu kõik muugi keeles, ei püsi ka ühe ja sama sõna tähendus igavesti ühesugusena. Tähenduse muutumine võib olla põhjustatud reaalide muutumisest. Mõtleme kas või sõna sõidab tähendusele kahe sajandi eest ja praegu: sõidab ratsa või tõllaga ja sõidab kartautoga, lennukiga või raketiga. Tähenduse muutumise taga võivad olla ajalooline areng, ühiskondlikud muutused ja nendega seotud psüühilised mõjurid. Mõis tähendas eesti keeles ja teistes läänemeresoome keeltes algselt külapõldudest lahus olevat põllulappi, seejärel üksiktalu. Pärast saksa feodaalide majandite asutamist hakati mõisateks nimetama neid ning veel hiljem olid mõisad kapitalistlikud põllumajanduslikud suurmajandid.

Tähendus võib muutuda ka puht keelesisese arenguna. Nii on aegade jooksul mitmed algselt kohatähendusega määrsõnad või ees- ja tagasõnad saanud juurde abstraktsema tähenduse (nt välja, kusagil, eest). Käsitus oli veel XIX sajandil ‘kätega katsumine, kompimine’, aga nüüd tunneme vaid XX sajandi algul tulnud abstraktset tähendust ‘arusaam, mõistmine’.

Tähendusmuutused jagunevad:

a) tähendusnihked,

b) tähendusülekanded.