L 39L 40L 41

Paronüümid

Paronüümid ehk sarnassõnad on kõlalt sarnased, sageli morfeemkoosseisu poolest osaliselt kattuvad sõnad, mis keeletarvitajal võivad segi minna. Nt metroloogia ja meteoroloogia, ortoeepia ja ortopeedia, annaalid ja anaalid, logaritm ja algoritm, imposantne ja impotentne, uusus ja uudsus, teadis ja teatis, käsitlema, käsitama ja käsitsema.

Paronüümia on sõnade segav kõlaline sarnasus sisulise erinevuse korral.

Eriti tülikad on tähenduslikult lähedased paronüümid, sest sõnade väliskuju sarnasuse tõttu on väikeste tähendusvahede hoidmine väga raske. Eesti tuletussüsteemi rikkus on kohati pöördunud keele hädaks, kui tüvesid üle koormatakse (vt järgnev hoiatusloetelu).

Paronüüme kasutab paronomaasia, s.o sõnamäng, kus sisult erinevaid sõnu ühendab nende pseudoetümoloogilisest seostamisest, samatüvelisusest vm johtuv kõlasarnasus. Nii on Ott Kangilaski "Väikeses seletavas sõnaraamatus" mänginud tuletistega: hagijas ‘pidevalt hagisid esitav, hagelusluulu põdev isik’; karikas ‘kariderohke (meri vm)’; klimberdaja ‘klimbitegija’; kogelema ‘pidevalt või korduvalt kogema’; sulistama ‘kedagi suliks tembeldama’.

Teine mänguobjekt on olnud võõrsõnad: adressant ‘külakorda käiv kerjus, kes on varustatud kindlate aadressidega’; kontakt ‘riietamata luukerest tehtud maal või joonis’; mulinee ‘mulisemise lõpp-produkt’.

Näpunäiteid paronüümide kasutamisel

Moto: ".. kumbki sõna omaette on hea ja laitmata ja kui oleks ükskõik kumb neist üksi keeles, siis ei võiks tema vastu midagi olla, aga kahekeste paaris on nad rääkijale ja kuuljale nuhtluseks."

Kaarel Leetberg 1927

alaline pidevalt kestev, püsiv. Vastand: ajutine. Alaline elukoht, elanik. Alaline valve (= püsivalve). On alalises rahahädas

alatine alati või tihti esinev, korduv, sage. Alatine külaline. Alatine tüütu kurtmine

edendama edasi arendama, edasi viima, soodustama. Ei edendata kultuuri

etendama ette kandma, esitama; osa mängima. Linnateater etendas "Tartuffe’i". Ekspresident ei etenda poliitikas enam mingit osa

elunema elanikuna asuma. Majas eluneb kuus perekonda

elutsema kiratsevalt elama, vegeteerima; elunema. Paadialused elutsevad ilma hooleta ja tööta. Koger elutseb seisvas vees

enamik suurem osa. Enamik lapsi või laste enamik haigestus. Rong peatub enamikus jaamades. Enamikul juhtudel. Talu põllud on enamikus (= enamalt jaolt) liivased

enamus arvuline ülekaal. Vastand: vähemus. Parlamendi enamus. Klassis on poiste enamus, poisid on klassis enamuses. Enamusrahvus, -valitsus

enne (ajaline). Enne lõunat. Kus ta enne (= varem) oli? Enne (= esmalt) mõtle, siis ütle. Enne kui koju lähete, lõpetage töö. Annab tuletise ennemalt.

ennem pigem. Ennem surm kui niisugune elu. Annab tuletise ennemini.

ennetama hrl millegi ärahoidmiseks kellestki või millestki enne, ette või mööda jõudma. Selgitas põhjalikult oma seisukohti, et ennetada vastuväiteid. Ennetus

ennistama restaureerima, endisse seisukorda seadma; juriidikas: uuesti kohale, ametisse vm õiguslikku olukorda seadma. Ennistatud raekoda. Juhataja ennistati ametikohale. Ennistus

erakordne haruldane, harukordne. Neiu erakordne ilu

erakorraline mittekorraline. Erakorraline istungjärk. Riigis kehtestati erakorraline seisukord

eri erinev; eraldi, omaette olev. Piibelehel olid jalas eri (= erinevat) värvi sokid (üks üht, teine teist värvi). Me töötame eri tubades

eri- (liitsõna esiosa) eriline, spetsiaalne. Erijuhtum, -luba, -olukord

erinev erisugune, isesugune, see, mis millestki erineb või lahkneb. Jüri on teistest erinev. Aga: Prooviti mitmeid erinevaid meetodeid e Prooviti mitut meetodit

esindama kellegi või millegi nimel, eest või volitusel esinema või tegutsema. Esindab Eestit Euroopa Parlamendis

esitama avaldama, väljendama; millegagi esinema; üle või sisse andma; ette panema. Esitas oma väited. Koor esitas kaks rahvalaulu. Esitage avaldus ülikooli astumiseks. Esitatud kandidaadid

esitlema <kellele keda või mida> tutvustama. Lubage teile esitleda oma sõpra

esildis ametlik ettepanek. Tegi esildise kultuurikomisjonile

esindus esindajad (rühm inimesi või asutus). Kuue riigi võrkpalliesindused. Diplomaatiline esindus

esitus esitamine; esituslaad. Laul kõlas esimest korda kammerkoori esituses. Pillimees varieerib esitust

esitlus esitlemine, tutvustamine, presentatsioon. Koguteose esitlus

hüve hea külg, paremus; heaolu, kasu. Nautis maaelu hüvesid. Maised hüved. Rahva hüveks

hüvis aineline vara; mingi tarbe rahuldamiseks loodu. Tsiviliseeritud inimesele tarvilike hüviste tootmine

hüvitus kahju tasumine, kompenseerimine, heakstegemine. Sai kahju hüvituseks natuke raha

hüvitis kahjutasu, kompensatsioon. Rahaline, aineline, moraalne hüvitis. Nõudis kahju eest hüvitist

isik üksikinimene, üksikisik; juriidikas: õiguse või kohustuse kandja. Isikut tõendav dokument. Ameti-, eraisik. Füüsiline ja juriidiline isik

isiksus psühholoogias: iga inimene, kellel on eneseteadvus ja sotsiaalne roll. Õpetaja isiksus. Isiksuseomadused

ja on sidesõna

jaa = jah on rõhumäärsõnad (jaatussõnad). Ütle ei või jaa

juhend eeskiri, reeglite või õpetuste kogu. Ameti-, töö-, võistlusjuhend

juhis reegel. Arvutus-, käitumis-, õigekirjutusjuhis

juht (juhu) sama mis juhtum. Nimetavas käändes sageli parem juhtum: eilne juht, parem eilne juhtum. Mis juhul, millisel juhul. Paremal, halvemal, vastasel, äärmisel juhul. Igal juhul, igaks juhuks. Erand-, üksikjuhtudel

juhtum esinemisfakt, üksiksündmus, puhk, kord. Erand-, surma-, vahe-, õnnetus-, üksikjuhtum

juhus ettearvamatu sündmus, olukord või võimalus. Kasutab juhust

järel Suve järel tuleb sügis. Käib mu järel nagu vari. Käis palga järel. Sada krooni on järel

järele Asusin järjekorda teiste järele. Läksin palga järele. Suur nõudmine raamatute järele. Järele jäänud toit. Annab, jätab, mõtleb, teeb, uurib, vaatab järele. Järelevaatus, -valve, -pärimine

järgi põhjal, alusel. Seaduse, reeglite, uue korra järgi

järgmiselt järgmisel viisil. Tulud jaotati järgmiselt: ..

järgnevalt (järjekorras) edasi. Järgnevalt õpime ära polkasammu

jäte (kasutuskõlbmatu) jäänus. Toidujätted

jääk üle- või järelejäänud osa. Jääk 150 krooni (nt konto jääk). 27 : 5 = 5, jääk 2

jäänuk bioloogias ja geoloogias: relikt, endisajast säilinu. Jäänukloom, -taim, -järv

jäänus järelejäänu, säilinu. Taimede jäänused = taimejäänused. Kindluse jäänused. Maised jäänused (= surnukeha)

jäätmed (ains jääde) ülejäänu, mis on otseseks ülesandeks kõlbmatu, kuid toormeks kõlblik, nt vanapaber, -metall. Puidu-, toidu-, tootmisjäätmed. Jäätmetöötlus

kaasuma <millele> juurde tulema, lisanduma. Juba kuid kestnud näljahädale kaasus nüüd veel epideemia

kaasnema <millega> kaasas käima või olema, koos esinema. Õigusega kaasnevad kohustused. Kõrge palavikuga kaasnes lihase- ja peavalu

kaevand maasse kaevatud süvend; arheoloogilistel kaevamistel korraga läbikaevatav tervikala; botaanikas: kahjurikäik taimelehel. Lehekoide tehtud kaevandid haavalehtedel

kaevik kaitsekraav, kraavitaoline muldehitis; ajutine kraavitaoline süvend. Eesliini kaevikud. Vundamendi kaevik

kaevis väljakaevatud ese; mäenduses: kaevandatud maavara

kestus vältus, ajaline pikkus. Lennu kestus

kestvus edasikestmine; vastupidavus, püsivus. Tegevuse kestvus või lõpetatus. Järjekestvus. Paekivi kestvus

kleebik kleeppilt, -märk, -sedel. Parem oleks kasutada sõna kleeps. Auto-, kohvrikleebik (või: -kleeps). Baarisein kirendas kleebikutest (või: kleepsudest)

kleebis trükisesse kleebitud vaheleht pildi, joonise vm-ga. Koguteosesse tuleb kleebisel Vooremaa kaart

kohaldama täpselt kohakuti paigutama; juriidikas: õigusaktist konkreetsel juhul juhinduma. Kohaldatud pinnad. Selles asjas tuleb kohaldada § 15 lõiget 2

kohandama <mida millega või millele, mida milleks> kohaseks tegema. Uus elanik kohandab end ümbrusega. Töö kohandati uutele nõuetele. Inimeste veoks kohandatud veoauto

kompetents võimkond, võimupiirid, võimupädevus. Asi kuulub kultuuriministeeriumi kompetentsi

kompetentsus asjatundlikkus, pädevus. Töötaja valikul on kõige olulisem tema kompetentsus

käsitama aru saama, mõistma; tarvitama, rakendama. Kuidas nähtut käsitada? Kunstnik käsitab meisterlikult värve. Käsitus

käsitlema (vaimselt) tegelema (millega), arutama (mida). Küsimust, teemat käsitlema. Käsitlus

käsitsema käte abil kasutama, nt masinat, tööriista. Poiss käsitseb osavalt kirvest. Käsitsus

loendama ära lugema, arvu kindlaks tegema. Loendas saarel luiki. Loendamatu hulk. Loend

loetlema ükshaaval nimetades üles lugema. Loetlege Marie Underi luulekogud. Loetelu

lähetus komandeering. Käis lähetusel Peterburi tehases. Rudolf Tobiase "Joonase lähetamine" korrektne pealkiri oleks "Joona läkitus" (või "Joona läkitamine")

läkitus läkitamine; kiri, pöördumine vms. Presidendi läkitus rahvale

maks (maksu) kohustuslik riigi- või kohaliku omavalitsuse eelarvesse

laekuv summa. Aktsiisi-, käibe-, maa-, sotsiaal-, tulumaks. Maksumaksja

makse (om III vältes makse) maksmine; millegi eest tasutav summa. Sisse- ja väljamaksed. Kaardi- ja sularahamaksed. Maksekorraldus, -teatis, -kviitung

märge (märkme) napp ülestähendus, notiits. Päeviku-, reisimärkmed

märge (märke) üks dokumendirekvisiite. Kinnitus-, kooskõlastus-, saabumismärge

märgend liigile osutav lühend, eeskätt sõnastikus. Stiili-, erialamärgend

märkus lühike (kirjalik või suuline) arvamusavaldus; nõrk noomitus; lisandus millelegi, lühike selgitus. Järelmärkus, allmärkus ehk joonealune märkus

määrama ette kirjutama; kindlaks tegema, välja selgitama; ette nähtud olema. Seadus määrab, et .. Määras tähtede järgi ilmakaared. Need sõnad polnud määratud sinule

määratlema defineerima. Täpselt määratletud mõiste. Määratlus (= definitsioon)

ohjama ohjadest juhtima; tööd vm otseselt korraldama, tippjuhtimisega võrreldes madalamal astmel juhtima. Ohjab hobust. On kaua osakonda ohjanud. Kriisiohjamine

ohjeldama ohjas hoidma, talitsema, taltsutama. Ohjeldab oma tundeid. Pole ohjeldatud linna stiihilist kasvu

omandama (omandiks) saama, endale saama; midagi ära õppima, õppides saavutama. Omandas pärimise teel maja. Praktikant omandab vilumusi

omastama omaks tegema; (omavoliliselt) endale võtma. Taim omastab mullast mineraalaineid. Omastas pettusega suure rahasumma

omistama <kellele mida> omaks või kuuluvaks pidama. Tulele on omistatud maagilist mõju. Mitte kasutada tähenduses ‘andma, määrama’: mitte omistati, vaid anti auhind, autasu, teaduskraad, tiitel

osutama näitama, viitama; ilmutama, üles näitama, avaldama. Teeviit osutab itta. Osutatud tähelepanu, huvi, austus, teene

osundama tsiteerima. Autor osundab antiikfilosoofe

otsus tulemus või seisukoht, millele jõutakse pärast arutamist või kaalumist; liik õigusakte. Jõudsin otsusele, et ei sõida. Valitsuse otsus, kohtuotsus

otsustus otsustamine; loogikas: üks mõtlemisvorme. Maitseotsustus (= maitse järgi otsustamine). Kahest üksteisele vasturääkivast otsustusest peab üks olema väär

pitsat pitseri löömise vahend. Pitsatit hoitakse raudkapis

pitser pitsatijäljend. Dokumendil on rahandusministeeriumi pitser

retsept arstitäht; segu koostise ja valmistamise kirjeldus. Arst kirjutas retsepti. Joogi-, toiduretsept. Retseptiravim

retseptuur farmakoloogias: ravimite valmistamine ja väljastamine retseptide järgi; vastav õpetus

seade (seade) seadmine; see, mis on seatud; muusikas arranžeering. Sihi-, sisse-, ülesseade. Hääle-, orkestri-, lilleseade

seade (seadme) omavahel ühendatud seadiste või plokkide kogum. Elektri-, kliima-, kütteseade

seadis konstruktsioonilt terviklik, kuid iseseisvalt mittekasutatav seadme, masina või aparaadi osa. Pooljuhtseadis

seadeldis (ei ole termin) mehhanism, masinavärk, kaadervärk

side (side) ühenduse pidamise viis. Peab sidet, lõi side. Otse-, tagasi-, kaug-, silm-, telefon-, satelliit-, elekterside

side (sideme) sidumisvahend; suhe. Kaela-, sääre-, marliside. Sõlmib sidemeid (= loob suhteid). Vere-, sugulus-, kultuuri-, ärisidemed

teadis vastus päringule (infonduses, raamatukogunduses). Biblio-, teema-, patenditeadis

teatis dokumentide põhjal antav asutuse kirjalik teade. Vallavalitsuse teatis. Makse-, tulumaksu-, arhiiviteatis

tunnistama omaks või õigeks võtma; <mida milleks> millelegi hinnangut andma; juriidikas: kohtuasjas asjasse puutuvate faktide kohta ütlusi andma. On tunnistanud oma vigu. Tunnistas käsikirja vastuvõetavaks. Luba tunnistati kehtetuks. Tunnistas kohtualuse vastu

tunnustama kehtivaks või õigeks pidama; kõrgelt hindama. On tunnustanud Eesti iseseisvust. Tunnustatud maalikunstnik

tõendama tõesust, tõepära või tõele vastavust kinnitama; juriidikas: (suulisi või kirjalikke) tõendeid esitama. Isikut tõendav dokument. Tõendas kohtus, et nägi kahtlusalust sündmuskohal

tõestama tõeseks, õigeks tunnistama; väite tõesust kindlaks tegema. Notariaalselt tõestatud ärakiri. Tõestamata hüpotees

tühe (~ tühemik) õõs, orv, õõnsus; lohk looma kerel puusa lähedal. Akna-, ukse-, müüritühe(mik). Pliidi ja seina vaheline tühe(mik)

tühik (~ tühimik) tühi koht, lünk, kavern. Tühik tekstis, seaduses, kivimis

vahel mõnikord. Tule mind vahel vaatama

vahest võib-olla. Tüdruk on vahest ära eksinud

vast alles, nüüdsama. Vastsündinu. Vast valminud maja. Oled sina vast imelik!

viimane praegu viimasena esinev. Viimased koolitunnid

viimne absoluutselt viimane. Viimne tund on kätte jõudnud. Viimsel teekonnal

väärikas auväärne, soliidne, kombekas. Vastand: vääritu

vääriline midagi vääriv, väärt olev, väärtusele vastav. Poeg püüdis olla oma isa vääriline

õhkama (õhata) ohkama; (millestki) välja kiirgama. Tüdruk õhkab poisi järele. Ahi õhkab kuumust

õhkima (õhkida) õhku laskma. Sild on õhitud. Riisi-, maisi- jm terad ei ole õhitud, see on paisriis, paismais

õieti õigupoolest. Tüli algas õieti tühjast asjast

õigesti veatult, eksimatult. Vastand: vääralt. Lahendas ülesande õigesti

ühik = mõõtühik, s.o suurus, millega mõõdetakse teisi sama liiki suurusi. Aja-, pikkus-, takistusühik

üksus üksik asi või olend teiste omasuguste seas või mingi terviku iseseisev osa. Väe-, luure-, piirikaitse-, tuletõrje-, sideüksus. Haldusüksus. Säilitusüksus = säilik (arhiivis)