L 19L 20L 21

Niisiis oli §-des L 18 ja L 19 juttu keelendite oma või võõras olemisest struktuuri alusel – struktuurivõõrusest. Võõrusastmik omama poolt võõrama poole on: 1) omasõnad, 2) võõrsõnad, 3) võõrnimed, 4) tsitaatsõnad ja -väljendid eestikeelse teksti sees.