L 15L 16L 17

Niisiis oli käesolevas osas (L 6–15) juttu keelendite oma või võõras olemisest päritolu alusel – päritoluvõõrusest. Võõrusastmik omama poolt võõrama poole on: 1) kirjakeele põlissõnavara (võõrus on null), 2) laenud oma murdeist, 3) laenud lähisugulaskeelist, 4) laenud kaugsugulaskeelist, 5) keelkonnavälised laenud, s.o laenud mujalt kui soome-ugri keeltest.