2021

Filter 
Kuupäev
(sissetulemise/
väljaminemise)
Dokumendi liik Reg. nr. Pealkiri
2021-04-19 kiri 1-9/21/34 Avaliku teabe seaduse muutmise seaduse eelnõu kooskõlastus
2021-04-19 kiri 1-9/21/39 Liikme(te) nimetamine toetusmeetme “Hõimurahvaste keelte ja kultuuride toetus 2021–2027 (V hõimurahvaste programm)“ juhtkomisjoni
2021-04-15 kiri 1-9/21/37 Toetusmeetme “Hõimurahvaste keelte ja kultuuride toetus 2021–2027 (V hõimurahvaste programm)“ kinnitamine
2021-04-15 kiri 3-7/21/38 Rendilepingu lõpetamine
2021-04-15 käskkiri 1-2/21/21 Hangete korra punkti 9.1 muudatus
2021-04-15 käskkiri 1-2/21/22 Volituse andmine finantsjuhile
2021-04-15 käskkiri 1-2/21/23 Ametikoha moodustamine
2021-04-12 leping 1-1/21/6 V hõimurahvaste programmi kommunikatsiooni korraldamine ja teostamine
2021-04-09 leping 1-8/21/5 Re: Selge keele toimetamine KOKS revisjonis
2021-04-09 käskkiri 1-2/21/20 Kaugtöö üldpõhimõtted
2021-04-07 kiri 1-9/21/35 Haridus- ja Teadusministeeriumi 2021-2024 programmide kinnitamine ning 2021. aasta eelarvete ja kulude jaotuskavad“ muutmine
2021-04-07 kiri 1-9/21/36 Teadus- ja arendustegevuse programmi „Eesti keeletehnoloogia 2018–2027" 2021. aasta riigieelarvelise toetuse kinnitamine
2021-04-07 leping 1-8/21/4 Emakeele Seltsi keelekogude deponeerimise akt
2021-04-05 kiri 1-9/21/34 Avaliku teabe seaduse muutmise seaduse eelnõu edastamine kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks
2021-04-04 käskkiri 1-2/21/19 Ametikohtade moodustamine
2021-04-01 kiri 1-9/21/33 Teadus- ja arendustegevuse programmi „Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019–2027" 2021. aasta riigieelarvelise toetuse kinnitamine
2021-03-29 kiri 1-9/21/32 Voliniku nimetamine
2021-03-26 kiri 1-6/21/31 Confirmation letter
2021-03-26 käskkiri 1-2/21/18 Ametikirjeldused
2021-03-25 kiri 1-9/21/30 Volituse andmine osakonnajuhatajatele