2020 » Kuupäev (sissetulemise/väljaminemise): from 01 Jaanuar 2020 to 31 Detsember 2020 » 2020-09-152020-09-15
meil
kiri
1-33/20/78
Haridus- ja Teadusministeerium
N/A
8-2/20/3779
T. Laansalu
N/A
Haridus- ja teadusministri käskkirja eelnõu esitamine kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks_Haridus- ja teadusministri 31. detsembri 2015. a käskkirja nr 486 „Tegevuse „Valdkondliku teadus- ja arendustegevuse toetamine” toetuse andmise tingimuste kinnitamine“
N/A
Download
Filename: eadusministri_31__detsembri_2015__a_kskkirja_nr_486_Tegevuse_Valdkondliku_teadus-_ja_arendus-1.asice
Mime: application/octet-stream
Size: 2.80 MB
Hits: 91
N/A
N/A