2020

Filter 
Kuupäev
(sissetulemise/
väljaminemise)
Dokumendi liik Reg. nr. Pealkiri
2020-12-28 kiri 1-33/20/96 "Teadus- ja arendustegevuse programmi „Eesti keeletehnoloogia 2018-2027" 2020. aasta riigieelarvelise toetuse mahu kinnitamine" muutmine"
2020-12-28 kiri 1-33/20/97 Teavitus raamprogrammi ja COST-i projektitaotluste ettevalmistustoetuse korra muutmisest
2020-12-28 leping 1-33/20/52 Terminikormisjoni leping 2021. aastaks
2020-12-16 kiri 1-33/20/95 Sisendi kogumine Euroopa Liidu teaduskoostöö partnerluste osaluskavasse
2020-12-14 leping 1-32/20/51 Tegevustoetuse leping
2020-12-14 kiri 1-33/20/93 Eelnõu „Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 2021–2030“ esitamine kooskõlastamiseks ja avalikuks konsulteerimiseks
2020-12-14 kiri 1-33/20/94 Auditist teavitamine
2020-12-10 leping 1-32/20/48 MUUDATUS RAAMLEPINGULE nr 1-32/17/15 TripleDev OÜga
2020-12-09 kiri 1-33/20/92 Haridus- ja teadusministri 31. detsembri 2019. a käskkirja nr 349 „Haridus- ja Teadusministeeriumi 2020-2023 programmide kinnitamine ning 2020. aasta eelarvete ja kulude jaotuskavad“ muutmine
2020-12-09 leping nr 1-32/20/49 Litsentsleping illustratsioonide kasutamiseks
2020-12-08 kiri 1-33/20/91 Tuumiktaristu kinnituskiri
2020-12-07 kiri 1-17/20/90 Teatise nõu
2020-12-04 leping 1-32/20/50 Töövõtuleping (arhiiviteenus)
2020-12-02 leping 1-32/20/46 LIHTLITSENTSILEPING ARHIIVIMATERJALI KASUTAMISEKS
2020-12-02 leping 1-32/202/47 Koostööleping eesti keele ja eesti keele teise keelena tööde keelelise materjali digikoopiate kasutamiseks keelekorpuste loomisel
2020-11-30 leping 1-32/20/45 Sihtfinantseerimisleping Ekilexi ja selle kasutajaliidese Sõnaveeb arendamiseks
2020-11-30 käskkiri 1-5/20/32 Eesti Keele Instituudi ametikohade täitmise tingimused ja kord
2020-11-30 käskkiri 1-5/20/33 Ametikohtade likvideerimine ja uute ametikohtade moodustamine
2020-11-27 käskkiri 1-5/20/31 Eesti Keele Instituudi ametikirjeldused
2020-11-23 personalikäskkiri 4-6/20/28 Lisatasude maksmine