2019 » Kuupäev (sissetulemise/väljaminemise): from 01 Jaanuar 2019 to 31 Detsember 2019 » 2019-09-132019-09-13
meil
kiri
1-33/19/69
Justiitsministeerium
N/A
2-1/547-2
P. Päll
N/A
Vastus märgukirjale
N/A
AvTS § 35 lg 1 p 12
2094-09-03