2018

Filter 
Kuupäev
(sissetulemise/
väljaminemise)
Dokumendi liik Reg. nr. Pealkiri
2018-02-21 kiri 1-33/18/28 Riikliku programmi „Eesti keel ja kultuurimälu II (2014–2018)” 2018. aasta avaliku konkursi tulemuste kinnitamine
2018-02-21 kiri 1-33/18/29 Teaduskollektsioonide finantseerimise mahu kinnitamine 2018. aastaks
2018-02-07 kiri 1-33/18/27 Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse keskse hankija nimetamine
2018-02-06 personalikäskkiri 4-6/18/2 Lisatasude maksmine
2018-02-05 kiri 2.3-4/18/11-26 Koolitustõendid. „Selge keel pressiteadetes.“
2018-02-02 käskkiri 1-5/18/3 Eesti Keele Instituudi hangete korra kinnitamine
2018-02-01 käskkiri 1-5/18/2 Ametikohtade moodustamine
2018-01-24 kiri 1-33/18/9 Teadus- ja arendusasutuste baasfinantseerimise 2018. aasta jaotuse kinnitamine
2018-01-24 kiri 1-33/18/10 Teade
2018-01-22 kiri 1-33/18/8 Teadus- ja arendusasutuste institutsionaalsete uurimistoetuste ja tuumiktaristu toetuste mahu kinnitamine 2018. aastaks
2018-01-18 kiri 1-33/18/6 Haridus- ja teadusministri käskkirja eelnõu esitamine kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks_Haridus ja Teadusministeeriumi keeletehnoloogia teadus- ja arendustegevuse programm „Eesti keeletehnoloogia 2018-2027“
2018-01-18 kiri 1-33/18/7 Haridus - ja Teadusministeeriumi ning tema valitsemisala hankekord
2018-01-15 kiri 1-33/18/5 Kandidaadi esitamine ETAGi hindamisnõukokku
2018-01-12 kiri 1-33/18/4 Pakkumuse esitamise ettepanek
2018-01-10 kiri 1-33/18/3 Info küsimine
2018-01-09 kiri 1-33/18/1 Ferdinand Johann Wiedemanni keeleauhinna kandidaadi esitamine
2018-01-09 kiri 1-33/18/2 2018. aasta eelarvete ja kulude jaotuskavad
2018-01-02 käskkiri 1-5/18/1 Eesti Keele Instituudi struktuur
2018-01-02 personalikäskkiri 4-6/18/1 Eesti Keele Instituudi koosseis