2018

Filter 
Kuupäev
(sissetulemise/
väljaminemise)
Dokumendi liik Reg. nr. Pealkiri
2018-12-28 kiri 1-33/18/227 Haridus- ja teadusministri määruse eelnõu esitamine kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks_Haridus- ja teadusministri 21. augusti 2015. a määruse nr 40 "Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades" muutmine
2018-12-28 kiri 1-33/18/229 Haldusotsuse muudatus
2018-12-21 leping 3-2/18/13 Ruumide kasutamise kokkulepe
2018-12-19 kiri 1-33/18/219 Andmebaasidest
2018-12-18 leping 1-32/18/12 Koostööleping (ususõnastik)
2018-12-17 leping 1-32/18/11 Hankeleping
2018-12-14 kiri 1-32/18/226 Riigivara kasutamiseks andmise lepingu sõlmimine ning volituse andmine
2018-12-13 kiri 1-33/18/225 Projekt "Sõnastiku- ja terminibaasisüsteemi EKILEX väliskasutajaliidesed ja API" (2014-2020.12.03.18-0384) on määratud seisundisse "Rahastatud".
2018-12-06 kiri 1-33/18/223 Riigivara kasutamiseks andmise lepingu sõlmimine ning volituste andmine. UTKK
2018-12-06 kiri 1-33/18/224 2018. aasta eelarvete ja kulude jaotuskavade muutmine
2018-12-05 kiri 1-33/18/220 Taotlus
2018-12-05 kiri 1-33/18/221 Eesti Keele Instituudi infosüsteemide riskianalüüs. Sisend tööplaani.
2018-12-05 kiri 1-33/18/222 Garantiikiri
2018-12-04 kiri 1-33/18/219 Taotlus
2018-12-03 leping 1-32/18/9 Tellimusleping (Ingerisoome)
2018-12-03 leping 1-32/18/10 Tellimusleping (Kindlustusterminid)
2018-12-03 kiri 1-33/18/218 Avalik kiri
2018-11-26 kiri 1-33/18/217 Raha eraldamine Eesti Keele Instituudile laste A1 sõnaloendi koostamiseks
2018-11-23 kiri 1-33/18/216 Kaaskiri projekti 2014-2020.12.03.18-0384 „Sõnastiku- ja terminibaasisüsteemi EKILEX väliskasutajaliidesed ja API“ täistaotlusele
2018-11-23 leping 3-2/18/8 Töövõtuleping (hooldusleping)