2017 » Kuupäev (sissetulemise/väljaminemise): from 01 Jaanuar 2017 to 31 Detsember 2017 » 2017-03-012017-03-01
N/A
käskkiri
1-5/17/6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Käskkirja1-5/12/13 "Mobiiltelefonude kasutamise korra kinnitamine" muutmine
N/A
AvTS § 35 lg 2 p 2
N/A