2014

Filter 
Kuupäev
(sissetulemise/
väljaminemise)
Dokumendi liik Reg. nr. Pealkiri
2014-04-29 kiri 1-11/14/34 Hindamisnõukogu liikme kohale kandidaatide esitamine
2014-04-29 personalikäskkiri 1-6/14/27 Lisatasu maksmine
2014-04-22 kiri 1-11/14/32 Haridus- ja teadusministri käskkirja eelnõu kooskõlastamiseks esitamine
2014-04-22 personalikäskkiri 1-6/14/25 Töötasude jagunemine kulukohtadele
2014-04-22 personalikäskkiri 1-6/14/26 Kuludokumentide kinnitaja määramine
2014-04-21 personalikäskkiri 1-6/14/23 Lähetus
2014-04-21 personalikäskkiri 1-6/14/24 Ületunnitöö hüvitamine vaba ajaga
2014-04-16 kiri 1-11/14/32 Haridus- ja teadusministri käskkirja eelnõu kooskõlastamiseks esitamine
2014-04-16 kiri 1-11/14/33 Baasfinantseerimise analüüs
2014-04-15 personalikäskkiri 1-6/14/21 Ametikohale määramine
2014-04-15 käskkiri 1-5/14/6 Ametikoha moodustamine
2014-04-15 puhkusekäskkiri 1-6-1/14/11 Osaline põhipuhkus
2014-04-09 kiri 3.3-19/14/31 Kolmandate isikute reisikulude kinnitus
2014-04-09 käskkiri 1-5/14/5 Osakonna koodide kinnitamine
2014-04-08 personalikäskkiri 1-6/14/22 Lisatasu
2014-04-07 leping 1-4/14/6 Eesti Keeleressursside Keskuse konsotrtsiumilepingu lisa tuumiktaristu toetuse kasutamise kohta
2014-04-07 leping 1-4/14/7 EKI-le Eesti Keele arengukava rakendamiseks eraldatud toetuse kasutamise tegevuskava kinnitamine
2014-04-07 personalikäskkiri 1-6/14/20 Tööaeg ja töötasustamine
2014-03-31 personalikäskkiri 1-6/14/18 Töötasustamine
2014-03-31 personalikäskkiri 1-6/14/19 Töötasustamine